13 maja 2019

Badania i artykuły

Artykuły

Nasz kraj leży w strefie europejskiego klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie Polski. Największy wpływ na nasz klimat mają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, co powoduje, że przez wiele miesięcy zarówno w okresie wiosennym jak i w okresie jesiennym średnie dzienne temperatury wahają się w granicach 12-14°C. Takie temperatury nie sprzyjają korzystaniu z pobytu na otwartym powietrzu, szczególnie na tarasach, ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz. Od kilku lat coraz częściej stosuje się dodatkowe źródła ciepła w postaci przenośnych gazowych urządzeń grzewczych w tym szczególnie promienników tarasowych. Przenośne gazowe urządzenia grzewcze zasilane są najczęściej gazami węglowodorowymi C3-C4, czyli propanem-butanem z butli gazowych o różnych pojemnościach, najczęściej z butli o pojemności 27 dm3. Butle z propanem-butanem są łatwo dostępne i ich sprzedaż odbywa się na wielu stacjach paliw, jako sprzedaż „klatkowa” przez kilkunastu dystrybutorów między innymi takich jak Gaspol, BP, Orlen, Bałtykgaz itp. Łatwa dystrybucja gazów węglowodorowych przyczyniła się do tego, że w ostatnim okresie nastąpił szybki rozwój rynku gazowych urządzeń grzewczych krajowych i importowanych. Należy zwrócić uwagę, że promienniki tarasowe są już od wielu lat stosowane w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Słowenia czy Niemcy, gdzie też występują okresy spadków temperatury poniżej 15°C. W Polsce zastosowanie tego typu urządzeń jest ograniczone i nie zaspokaja potrzeb krajowego rynku. Szerokie wprowadzenie promienników tarasowych może przyczynić się do rozwoju turystyki, rekreacji czy małej gastronomii.

Ze względu na konstrukcję elementu grzewczego można wyróżnić:

• promienniki z płytą ceramiczną
• promienniki parasolowe z ogrzewaniem górnym
• promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym.

Ze względu na rodzaj zamocowania promienniki tarasowe dzielimy na:
• stacjonarne – trwale umocowane do podłoża
• przenośne – z możliwością ustawiania w dowolnym miejscu.

 

Każdy rodzaj promiennika może być wykonany jako promiennik stacjonarny lub też, jako promiennik przenośny, ale wówczas musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed niezamierzonym wywróceniem się konstrukcji.
Należy podkreślić, że promienniki tarasowe należą do grupy ekologicznych gazowych urządzeń grzewczych i charakteryzują się niskim zużyciem gazu oraz niską emisją spalin, co powoduje, że można je zaliczyć do urządzeń przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. Ze względów bezpieczeństwa promienniki podlegają Dyrektywie Gazowej (GAD) i muszą posiadać oznakowanie znakiem CE oraz spełniać wymagania normy PN-EN 14543:2007 „Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4). Parasolowe ogrzewacze tarasów. Promienniki bez przewodu spalinowego stosowane na wolnym powietrzu lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej”.
W ostatnim czasie szerokie zastosowanie znajdują promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym i widocznym płomieniem.

Badania Termowizyjne

Nasz kraj leży w strefie europejskiego klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie Polski. Największy wpływ na nasz klimat mają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, co powoduje, że przez wiele miesięcy zarówno w okresie wiosennym jak i w okresie jesiennym średnie dzienne temperatury wahają się w granicach 12-14°C.

Artykuły prasowe: Nauka i technika oraz Magazyn Instalatora
Promienniki tarasowe jako ekologiczne rozwiązanie techniki grzewczej w przestrzeniach zewnętrznych
Przenośne ciepło
Zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem LPG

Plik dotyczący zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem lpg