3 lipca 2019

Promiennik Hekla

HEKLA jest gazowym promiennikiem przenośnym o podwyższonej efektywności grzewczej, wyposażonym w zabezpieczenie przechyłu oraz funkcją parasola grzewczego. HEKLA to hybryda topowych modeli linii VULKAN promienników ETNA i HELENA.

HEKLA powiela innowacyjne rozwiązanie ( charakterystyczne i docenione przez klientów w promienniku ETNA) łączące technikę swobodnego spalania gazu, uzyskując efekt ozdobnego płomienia dzięki specjalnie skonstruowanemu palnikowi oraz dodatkowo funkcję odzyskiwania ciepła spalin , która wraz z emiterem podczerwieni znajduje się w górnej części promiennika. Duży daszek dodatkowo zwiększa zasięg oddziaływania cieplnego promiennika.

Otwierane drzwiczki korpusu promiennika ( stosowane w promienniku HELENA) ułatwiają wymianę butli gazowych. Uchwyty montowane na korpusie umożliwiają przenoszenie promiennika HEKLA bez konieczności stosowania kółek transportowych. Dzięki takiej konstrukcji uzyskuje się wysoką efektywność cieplną ( wyższą o ponad 30% od promienników tradycyjnych ) przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim zużyciu gazu.

Promiennik gazowy HEKLA został wyposażony w system automatycznego wyłączania w przypadku wystąpienia nagłego przechyłu oraz zabezpieczenie przed wypływem gazu przy zgaszonym palniku

HEKLA is a high performance heating gas heater, equipped with tilting protection and a heating umbrella function.

HEKLA is a hybrid of top models of VULKAN ETNA and HELENA radiators

HEKLA duplicates the innovative solution (characteristic and appreciated by customers in the ETNA radiator) combining the technique of free gas combustion, resulting in decorative flame effect thanks to a specially designed burner and additionally the function of exhaust heat recovery, which, together with the infrared emitter, is located in the upper part of the radiator. The large beam additionally increases the radiant effect of the radiator.

The radiator body door (used in the HELENA radiator) opens the door for easy replacement of gas cylinders.

Handles mounted on the body allow the HEKLA heater to be transported without the need for transport wheels.

Thanks to such a design, high thermal efficiency (up to over 30% higher than traditional radiators) is achieved with relatively low gas consumption.

The HEKLA gas heater is equipped with an automatic shut-off system in case of sudden tilting and gas leakage protection with the burner off.

Dane techniczne
Model
ETNA HEKLA 30
ETNA HEKLA 37
kategoria urządzenia I3B/P I3B/P
typ gazu Propan-butan Propan-butan
PLBP
cisnienie 30 mbar 37 mbar
moc 10 kW 11 kW
zużycie gazu 0,70 kg/h 0,77 kg/h
max długość przewodu 1,5 mb (40/10 bar o10) 1,5 mb (40/10 bar o10
typ reduktora 30 mbar BG,CY,CZ,DK, EE,FI,GR,HU, HR, IT,LT, LV, MT, NL,NO, RO, SE, SI, SK, TR 37 mbar PL
dysza 1,53 1,53

 

Do pobrania
Uniwersalna instrukcja promienników gazowych:

PL

EN

Certyfikat ETNA/HEKLA 30,37,50 mbar

EN-PL

CZ-EN

Katalog reklamowy

PL

EN